Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

Piknikki. fi /Kk/ Piknikin järjestäjä

28100 Pori

info@piknikki.fi

Y-tunnus: 2291774-2

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Piknikki.fi Internet-palveluissa.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Sovellamme palvelussa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin myös piknikki.fi-sivustolla

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Piknikki.fi ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Piknikki.fi tilanteen korjaamiseksi.

 • Piknikki.fi ei anna takuuta siitä, että ajankohta on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli ajankohta ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista ajankohtaa.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona piknkin järjestäjä on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Sadesää tmv. ei estä piknikkiä. Sateen sattuessa ja tilanteesta riippuen  käytössä on ulkopaviljonki tai piknikin järjestäjä siirtää piknikin katetulle paikalle eli piknikin paikka voi muuttua esim. sääolosuhteiden tai jo varattuna olevan suunnitellun paikan vuoksi. Myös sisätila tai esim. lasitettu parveke/terassi voi tulla kyseeseen tarpeen vaatiessa, jotta piknikki saadaan järjestettyä.

 • Tarvittaessa piknikin ajankohtaa voidaan siirtää 24h ennen piknikin alkua. Muutoksia ei kuitenkaan hyvitetä, eikä maksua palauteta.  Uusi päivämäärä tulee käyttää 6 kk sisällä alkuperäisestä varauksesta.                        

 • Force majeure-tilanteissa asiakas voi siirtää piknikin ajankohtaa. Ylivoimaisella esteellä (force majeure) tarkoitetaan tilannetta, jossa jompi kumpi sopimusosapuoli ei voi täyttää sopimusvelvoitettaan johtuen ulkopuolisesta odottamattomasta ja poikkeuksellisesta syystä.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

  • maksua ei palauteta, mutta piknikki voidaan siirtää sopivampaan ajankohtaan 6kk sisällä alkuperäisestä varauksesta.

 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:

  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.

  • Siirron tulee tulee tapahtua viimeistään 6kk sisällä alkuperäisen varauksen alkusta.

  • Force majeure- tapauksissa peruutus voidaan tehdä myöhemminkin kuin 24 h tapauskohtaisesti.

  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko piknikin hinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Piknikki.fi irtisanoa sopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta sopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa. Kyseessä on julkinen paikka ja tarkempi piknikpaikka ilmoitetaan n. 60-30 min ennen piknikin alkamista.

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus piknikin varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

 • Piknikki.fi huolehtii kohteen siisteydestä sekä jätteiden poiskuljetuksesta vuokra-ajan päätyttyä.

 • Asiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen piknikin kaikista tarvikkeista varauksen päättymiseen saakka. Piknikkitavaroita ei saa jättää ilman valvontaa.

 • Mikäli asiakas on jättänyt kohteen valvomatta tai vahingoittanut piknikvarusteita tai ympäristöä, laskuttaa piknikin järjestäjä ko. tarvikkeiden hinnan tai ympäristölle aiheutuneet kulut täysimääräisesti. Siivoustyö 170 eur/h, matkakulut 2 eur/km, matka-aika lasketaan työaikaan.

 • Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

 • Lemmikkieläimet

  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.

  • Lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä.

  • Lemmikkieläimet eivät saa olla kohteessa yksin ilman valvontaa.

  • Lemmikkieläinten omistajien tulee kiinnittää erityistä huomiota piknikkohteen siisteyteen ja siivota lemmikkieläimen mahdolliset jätökset.

  • Lemmikkieläinten suhteen tulee aina noudattaa Porin kaupungin järjestysääntöjä.

  • Lemmikkieläimen omistajan tulee noudattaa myös mahdollista erikseen annettua tarkentavaa ohjeistusta.

 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.

  • Asiakkaan tulee palauttaa piknikkivälineistö välittömästi vuokra-ajan päättyessä samaan paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli joku väline on rikkoontunut. Piknikin järjestäjällä on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50% korotettua vuokraa, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä lmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

  • Piknikin järjestäjä vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Piknikin järjestäjä ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Piknikin järjestäjä ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta tai tarviketta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan piknikin järjestäjälle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja kauppias veivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Maksuehdot

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen laskulla

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.